Inštalácia pretlakovej haly

Séria fotografií s komentármi ilustruje postup inštalácie pretlakovej haly.
Komentáre sa zobrazujú po kliknutí na náhľad fotografie, v spodnej časti okna. Medzi fotografiami môžete listovať kliknutím na príslušnú ikonu v pravej alebo ľavej časti fotografie alebo pomocou šípiek na klávesnici.